Sách âm nhạc
1. Sách lý thuyết âm nhạc cơ bản2. Tự học piano modernBộ sách dạy và học Piano tổng hợp

Bộ E-book tổng hợp về Piano và Keyboard các thể loại : Classic, Country, Jazz, Blue, Rock etc...

Thời của tôi, học nhạc rất khó và thiếu thốn đủ thứ. Còn ngày nay, các em muốn học nhạc lại rất sợ gặp phải cảnh giáo viên"dạy theo cơ chế thị trường" khiến các em "học theo kiểu mù"(tức là học thuộc lòng như con vẹt, học bài nào thì rào bài ấy). Do đó, tôi rất mong muốn các bạn trẻ Việt Nam có được một cơ hội để tiếp xúc học hỏi các dòng âm nhạc trên thế giới (đặc biệt là Piano, một nhạc khí cơ bản và chuẩn mực nhất hiện nay).


Cuối cùng, tôi rất mong muốn là mỗi chúng ta hãy cùng sang sẻ một ít tình cảm và trái tim của mình để cùng nhau lo lắng phát triển cho cộng đồng.


Sách dạy Piano căn bản 
1 - Sách dạy Piano căn bản cho người mới bắc đầu - "Piano for Dummies" [..Download..]
2 - Sách dạy Piano căn bản qua 10 bài học nhỏ - "How to play piano in 10 easy lesson" [..Download..]
3 - Sách dạy Jazz Piano căn bản - "The Jazz Piano Book"[..Download..] 


Giáo trình dạy Piano - Country của Pianosheets.org
[..Part-1..] [..Part-2..] [..Part-3..] [..Part-4..] [..Part-5..] [..Part-6..] [..Part-7..] [..Part-8..] [..Part-9..] [..Part-10..] [..Part-11..][..Part-12..] [..Part-13..] [..Part-14..] [..Part-15..] [..Part-16..][..Part-17..] [..Part-18..]

Giáo trình dạy Piano - Jazz của Pianosheets.org
[..Part-1..] [..Part-2..] [..Part-3..] [..Part-4..] [..Part-5..]

Giáo trình dạy Piano - R&B của Pianosheet.org
[..Part-1..] [..Part-2..] [..Part-3..] [..Part-4..] [..Part-5..] [..Part-6..]


Giáo trình dạy Piano - Blue của Pianosheet.org
[..Part-1..] [..Part-2..] [..Part-3..] [..Part-4..] [..Part-5..] [..Part-6..]


Giáo trình dạy Piano - Rock của Pianosheets.org

Của Miller & Scott :
 [..Part-1..] [..Part-2..] [..Part-3..]
Complete guide của trường : [..Part-1..] [..Part-2..] [..Part-3..][..Part-4..]

Bộ sách dạy Piano - Jazz tổng hợp từ các nguồn độc lập khác[..Part-1..] [..Part-2..] [..Part-3..] [..Part-4..] [..Part-5..] [..Part-6..] [..Part-7..] [..Part-8..] [..Part-9..] [..Part-10..] [..Part-11..][..Part-12..] [..Part-13..] [..Part-14..] [..Part-15..] [..Part-16..][..Part-17..] [..Part-18..] [..Part-19..] [..Part-20..] [..Part-21..][..Part-22..] [..Part-23..] [..Part-24..] [..Part-25..] [..Part-26..][..Part-27..] [..Part-28..] [..Part-29..] [..Part-30..] [..Part-31..][..Part-32..] [..Part-33..]

Bộ sách dạy Piano - Blue & Rock tổng hợp từ các nguồn độc lập khác [..Part-1..] [..Part-2..] [..Part-3..] [..Part-4..] [..Part-5..] [..Part-6..] [..Part-7..] [..Part-8..][..Part-9..] [..Part-10..] [..Part-11..] [..Part-12..] [..Part-13..][..Part-14..] [..Part-15..] [..Part-16..] [..Part-17..] [..Part-18..][..Part-19..] [..Part-20..] [..Part-21..] [..Part-22..] [..Part-23..][..Part-24..] [..Part-25..] [..Part-26..] [..Part-27..] [..Part-28..][..Part-29..]
.